O nás

Dobrona

 

Skupina funguje od roku 1983. Zakladateľom skupiny bol Ján Škoda. Skupina čerpá z nesmierneho piesňového bohatstva Dobrej Nivy a obcí, ktoré sú jej od nepamäti príbuzné nárečím, spôsobom života i prekrásnym krojom, bohatým na výšivky a tkaniny, ktorý patrí k podpolianskemu typu ľudového odevu s vplyvom Hontu a Novohradu.

Na javisko prináša Dobrona súčasníkom nielen starodávne piesne, ktorými tento kraj v kotline pod Javorím a Štiavnickými vrchmi oplýva, ale i zaujímavé zvyky, obyčaje a obrady. Vo svojom repertoári zahŕňa zvykoslovie celého roka na dedine.

Skupina sa pravidelne zúčastňuje  na festivaloch a folklórnych podujatiach doma i v zahraničí napr.  Podpolianske slávnosti, Východná, Strážnica, Heľpa, Hrušov, Koliesko na Kokave a mnohopočetné vystúpenia u Slovákov v Maďarsku.  V roku 2012 sa stala laureátom Celoslovenskej folklórnej prehliadky Nositelia tradícií. V súčasnosti skupina pracuje pod  vedením Kvetoslavy  Babiakovej a hudbu vedie Ján Cúth.