Dobrona – folklórna skupina

Najbližšie sa uvidíme

 

                                                                                                                                     16. 8. – 22. 8. 2017 Festival Macedónsko OHRID
                                                                                                                                                 2. 9. 2017  Vystúpenie Babiná
                                                                                                                                                13. 10. 2017  Vystúpenie Turová

 

 

 

dobrona-tit