Dobrona – folklórna skupina

Najbližšie sa uvidíme – Dobrona

15.7. 2018 – Keď ťa sobášili – Korytárky
5.8. 2018 – Keď ťa sobášili – Kokava nad Rimavicou

dobrona-tit